Par mums

Kas mēs esam

Mēs esam projektu piegādes izcilības uzņēmums, kas nodrošina dažāda apjoma, sarežģītības un specifiskas jomas projektu sekmīgu realizāciju, vienmēr iekļaujoties projektam noteiktajā termiņā, budžetā un sasniedzot tā mērķus.

Kopš mūsu uzņēmuma izveidošanas līdz pat šodienai VISI mūsu vadītie projekti ir bijuši sekmīgi.

Mūsu darbā un projektu īstenošanā vienmēr balstāmies uz šādiem trim būtiskākajiem principiem:

  1. Projekta piegādes disciplīnas uzturēšana, ievērojot termiņus, saprotot, komunicējot un novēršot Jūsu problēmu;
  2. Pastāvīgi piegādes procesa uzlabojumi un optimizēšana, nodrošinot, ka visi projekti tiek realizēti visefektīvākajā veidā, piemērojoties izmaiņām un ņemot vērā secinājumus no iepriekš īstenotajiem projektiem.
  3. Klienta aizsardzība, kas nozīmē, ka mēs kļūstam par instrumentu mūsu klienta rokās, aizsargājot klienta intereses un nodrošinot tā vajadzību izpildi.

Atbilstoši Jūsu problēmas specifikai attiecīgā projekta realizāciju nodrošinās specializētās mūsu uzņēmuma struktūrvienības: Agile ICT Project Management, Agile Security Lab, Agile Research un Agile Capital, kas apkopo kompetentus, kvalificētus un starptautiski sertificētus ekspertus ar ievērojamu projektu pieredzi attiecīgajā jomā.

Sazinieties, un Jūsu sekmīgi realizētais projekts sāksies ar mums!

Agile | © SIA “Agile & Co”. Visas tiesības aizsargātas.