Agile Research

Par Agile Research

Agile Research ir uzņēmuma struktūrvienība, kas nodrošina dažādas specifikas, sarežģītības un apjoma pētījumu, aptauju un izvērtējumu veikšanu.

 

Komanda

Agile Research komandu veido profesionāli un pieredzējuši pētniecības jomas eksperti. Pētījumu projektu vadību nodrošina mūsu labākie projektu vadītāji (MBA, PMP, PRINCE2). Atbilstoši pētījuma specifikai pētījuma realizācijā piesaistām attiecīgās nozares ekspertus no mūsu Latvijas un starptautisko ekspertu un pētnieku tīkla.

Agile Research komandas speciālisti ir Latvijas Izvērtētāju asociācijas (LATES) biedri.

 

Pakalpojumi

Agile Research nodrošina šādu pakalpojumu sniegšanu:

  • Analītisks pētījums specifiskos jautājumos
  • Aptauja
  • Tirgus aptauja
  • Projekta vai politikas izvērtējums u.c.

 

Ja Jūs vēlaties uzzināt vairāk par Agile Research un tās pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums!